Wednesday, 05/10/2022 - 19:48|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Xá

THỜI KHÓA BIỂU (THỰC HIỆN TỪ 27/12/2021)

THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 27/12/2021
                      
ThứTiết6A16A26A36A47A17A27A37A47A58A18A28A38A49A19A29A39A4
21Chào cờ-Thuỷ.VChào cờ-LoanChào cờ-ThơmChào cờ-PhụngChào cờ-HàChào cờ-AnhChào cờ-Linh.VChào cờ-TuyếnChào cờ-NgânChào cờ-Hà PChào cờ-ChuyênChào cờ-HoạtChào cờ-NươngChào cờ-Hiền.ĐChào cờ-HuyềnChào cờ-HiềnChào cờ-Vân
2KHTN-LoanToán-ThơmKHTN-Huyền.LTin-AnhTin-Hương.NVăn-HàSử-Thuỷ.VCNghe-MinhTD-NgânLí-NươngVăn-Hà PTD-Hà.TDSử-HoạtToán-HuyềnHoá-ChungCNghe-TuyếnVăn-Vân
3Anh-MinhVăn-Thuỷ.VTin-AnhVăn-PhụngLí-Huyền.LSử-ThảoTD-NgânSinh-Hà.TDToán-LinhĐịa-ChuyênSử-ThanhSinh-LoanSHL-NươngHoá-ChungSinh-Hiền.ĐVăn-HiềnCNghe-Vân
4Văn-Thuỷ.VTin-AnhAnh-MinhKHTN-Huyền.LSử-ThảoGDCD-HàToán-LinhVăn-TuyếnSử-ThanhHoá-ChungTD-Hà.TDVăn-HoạtLí-NươngSinh-Hiền.ĐAn-HuệĐịa-ChuyênToán-Hương.N
5                 
31TD-Linh.ĐKHTN-LoanMT-HảiToán-ThơmĐịa-QuỳnhVăn-HàVăn-LySinh-Hà.TDTD-NgânAn-HuệAnh-ThiệpCNghe-LanHoá-ChungLí-Huyền.LĐịa-ChuyênToán-Hương.NGDCD-Hà P
2Địa-QuỳnhTD-Linh.ĐToán-ThơmKHTN-Huyền.LToán-Hương.NAnh-Linh.VSinh-Hà.TDMT-HảiVăn-LyToán-LanVăn-Hà PLí-NươngSinh-LoanĐịa-ChuyênVăn-VânHoá-ChungAn-Huệ
3Toán-LanAn-HuệKHTN-Huyền.LĐịa-QuỳnhSinh-Hà.TDSử-ThảoCNghe-Hà PTD-NgânMT-HảiAnh-ThiệpGDCD-LySinh-LoanToán-NươngVăn-HiềnTD-Linh.ĐĐịa-ChuyênHoá-Chung
4    Sử-ThảoSinh-Hà.TDLí-Huyền.LTin-AnhĐịa-QuỳnhVăn-Hà PToán-LanHoá-ChungAnh-Thiệp    
5                 
41TD-Linh.ĐSử-TuyếnAnh-MinhGDCD-LyTin-Hương.NTD-NgânĐịa-QuỳnhSử-Thuỷ.VTin-AnhCNghe-LanAn-HuệToán-NươngCNghe-Hà.TDSinh-Hiền.ĐAnh-NhànHoá-ChungLí-Huyền.L
2Địa-QuỳnhAnh-MinhGDCD-LyTD-Linh.ĐToán-Hương.NTin-AnhTD-NgânLí-SơnAn-HuệAnh-ThiệpToán-LanĐịa-ChuyênTD-Hà.TDLí-Huyền.LSử-TuyếnSinh-Hiền.ĐAnh-Nhàn
3Toán-LanVăn-Thuỷ.VTD-Linh.ĐKHTN-Huyền.LMT-HảiAn-HuệSinh-Hà.TDĐịa-QuỳnhLí-SơnHoá-ChungLí-NươngGDCD-LyAnh-ThiệpAnh-NhànĐịa-ChuyênToán-Hương.NSinh-Hiền.Đ
4MT-HảiGDCD-LyĐịa-QuỳnhAnh-MinhAnh-ThiệpToán-LinhTin-AnhAn-HuệSinh-NgânSinh-Hiền.ĐCNghe-LanTD-Hà.TDToán-NươngTD-Linh.ĐHoá-ChungAnh-NhànToán-Hương.N
5                 
51Văn-Thuỷ.VTD-Linh.ĐToán-ThơmAnh-MinhTD-NgânLí-Huyền.LMT-HảiĐịa-QuỳnhToán-LinhGDCD-LySinh-LoanSử-HoạtCNghe-Hà.TDHoá-ChungSinh-Hiền.ĐAn-HuệĐịa-Chuyên
2Anh-MinhKHTN-LoanKHTN-Huyền.LCNghe-PhụngVăn-HàTD-NgânSử-Thuỷ.VToán-LinhĐịa-QuỳnhTD-Hà.TDHoá-ChungAn-HuệVăn-HoạtĐịa-ChuyênGDCD-Hà PTD-Linh.ĐVăn-Vân
3KHTN-LoanAnh-MinhVăn-PhụngĐịa-QuỳnhGDCD-HàToán-LinhAn-HuệGDCD-LyCNghe-NgânMT-HảiTD-Hà.TDAnh-ThiệpVăn-HoạtGDCD-Hà PTD-Linh.ĐLí-Huyền.LSinh-Hiền.Đ
4HĐ TNHĐ TNHĐ TNHĐ TNHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLL
5                 
61KHTN-LoanĐịa-QuỳnhKHTN-Huyền.LSử-ThanhAn-HuệSinh-Hà.TDVăn-LyToán-LinhAnh-Linh.VToán-LanAnh-ThiệpToán-NươngHoá-ChungToán-HuyềnAnh-NhànTD-Linh.ĐSử-Tuyến
2CNghe-LinhCNghe-ThiệpSử-ThanhAn-HuệSinh-Hà.TDĐịa-QuỳnhGDCD-LyVăn-TuyếnTin-AnhCNghe-LanSinh-LoanHoá-ChungMT-HảiAnh-NhànLí-HuyềnLí-Huyền.LTD-Linh.Đ
3Tin-AnhKHTN-LoanAn-HuệKHTN-Huyền.LĐịa-QuỳnhMT-HảiToán-LinhAnh-Linh.VSử-ThanhTD-Hà.TDCNghe-LanAnh-ThiệpGDCD-LyTD-Linh.ĐCNghe-TuyếnAnh-NhànHoá-Chung
4GDCD-LyMT-HảiĐịa-QuỳnhTD-Linh.Đ     Sử-ThanhHoá-ChungCNghe-LanTD-Hà.TDAn-HuệToán-HuyềnSử-TuyếnLí-Huyền.L
5                 
71An-HuệToán-ThơmCNghe-NhànVăn-PhụngVăn-HàTin-AnhĐịa-QuỳnhTD-NgânGDCD-LySử-ThanhMT-HảiVăn-HoạtSinh-LoanSử-TuyếnLí-HuyềnSinh-Hiền.ĐĐịa-Chuyên
2KHTN-LoanĐịa-QuỳnhVăn-PhụngMT-HảiTD-NgânCNghe-HàAnh-Linh.VTin-AnhVăn-LyVăn-Hà PSử-ThanhSử-HoạtĐịa-ChuyênCNghe-TuyếnToán-HuyềnVăn-HiềnTD-Linh.Đ
3Sử-TuyếnKHTN-LoanTD-Linh.ĐToán-ThơmCNghe-HàĐịa-QuỳnhTin-AnhSử-Thuỷ.VSinh-NgânSinh-Hiền.ĐĐịa-ChuyênMT-HảiSử-HoạtVăn-HiềnVăn-VânGDCD-Hà PAnh-Nhàn
4SHL-Thuỷ.VSHL-LoanSHL-ThơmSHL-PhụngSHL-HàSHL-AnhSHL-Linh.VSHL-TuyếnSHL-NgânSHL-Hà PSHL-ChuyênSHL-HoạtAn-HuệSHL-Hiền.ĐSHL-HuyềnSHL-HiềnSHL-Vân
5                 
                      
                      
THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2020-2021 ÁP DỤNG NGÀY 27/12/2021
                      
ThứTiết6A16A26A36A47A17A27A37A47A58A18A28A38A49A19A29A39A4
21Chào cờ-Thuỷ.VChào cờ-LoanChào cờ-ThơmChào cờ-PhụngChào cờ-HàChào cờ-AnhChào cờ-Linh.VChào cờ-TuyếnChào cờ-NgânChào cờ-Hà PChào cờ-ChuyênChào cờ-HoạtChào cờ-NươngChào cờ-Hiền.ĐChào cờ-HuyềnChào cờ-HiềnChào cờ-Vân
2KHTN-LoanToán-ThơmKHTN-Huyền.LTin-AnhTin-Hương.NVăn-HàSử-Thuỷ.VCNghe-MinhTD-NgânLí-NươngVăn-Hà PTD-Hà.TDSử-HoạtToán-HuyềnHoá-ChungCNghe-TuyếnVăn-Vân
3Anh-MinhVăn-Thuỷ.VTin-AnhVăn-PhụngLí-Huyền.LSử-ThảoTD-NgânSinh-Hà.TDToán-LinhĐịa-ChuyênSử-ThanhSinh-LoanSHL-NươngHoá-ChungSinh-Hiền.ĐVăn-HiềnCNghe-Vân
4Văn-Thuỷ.VTin-AnhAnh-MinhKHTN-Huyền.LSử-ThảoGDCD-HàToán-LinhVăn-TuyếnSử-ThanhHoá-ChungTD-Hà.TDVăn-HoạtLí-NươngSinh-Hiền.ĐAn-HuệĐịa-ChuyênToán-Hương.N
5                 
31TD-Linh.ĐKHTN-LoanMT-HảiToán-ThơmĐịa-QuỳnhVăn-HàVăn-LySinh-Hà.TDTD-NgânAn-HuệAnh-ThiệpCNghe-LanHoá-ChungLí-Huyền.LĐịa-ChuyênToán-Hương.NGDCD-Hà P
2Địa-QuỳnhTD-Linh.ĐToán-ThơmKHTN-Huyền.LToán-Hương.NAnh-Linh.VSinh-Hà.TDMT-HảiVăn-LyToán-LanVăn-Hà PLí-NươngSinh-LoanĐịa-ChuyênVăn-VânHoá-ChungAn-Huệ
3Toán-LanAn-HuệKHTN-Huyền.LĐịa-QuỳnhSinh-Hà.TDSử-ThảoCNghe-Hà PTD-NgânMT-HảiAnh-ThiệpGDCD-LySinh-LoanToán-NươngVăn-HiềnTD-Linh.ĐĐịa-ChuyênHoá-Chung
4    Sử-ThảoSinh-Hà.TDLí-Huyền.LTin-AnhĐịa-QuỳnhVăn-Hà PToán-LanHoá-ChungAnh-Thiệp    
5                 
41TD-Linh.ĐSử-TuyếnAnh-MinhGDCD-LyTin-Hương.NTD-NgânĐịa-QuỳnhSử-Thuỷ.VTin-AnhCNghe-LanAn-HuệToán-NươngCNghe-Hà.TDSinh-Hiền.ĐAnh-NhànHoá-ChungLí-Huyền.L
2Địa-QuỳnhAnh-MinhGDCD-LyTD-Linh.ĐToán-Hương.NTin-AnhTD-NgânLí-SơnAn-HuệAnh-ThiệpToán-LanĐịa-ChuyênTD-Hà.TDLí-Huyền.LSử-TuyếnSinh-Hiền.ĐAnh-Nhàn
3Toán-LanVăn-Thuỷ.VTD-Linh.ĐKHTN-Huyền.LMT-HảiAn-HuệSinh-Hà.TDĐịa-QuỳnhLí-SơnHoá-ChungLí-NươngGDCD-LyAnh-ThiệpAnh-NhànĐịa-ChuyênToán-Hương.NSinh-Hiền.Đ
4MT-HảiGDCD-LyĐịa-QuỳnhAnh-MinhAnh-ThiệpToán-LinhTin-AnhAn-HuệSinh-NgânSinh-Hiền.ĐCNghe-LanTD-Hà.TDToán-NươngTD-Linh.ĐHoá-ChungAnh-NhànToán-Hương.N
5                 
51Văn-Thuỷ.VTD-Linh.ĐToán-ThơmAnh-MinhTD-NgânLí-Huyền.LMT-HảiĐịa-QuỳnhToán-LinhGDCD-LySinh-LoanSử-HoạtCNghe-Hà.TDHoá-ChungSinh-Hiền.ĐAn-HuệĐịa-Chuyên
2Anh-MinhKHTN-LoanKHTN-Huyền.LCNghe-PhụngVăn-HàTD-NgânSử-Thuỷ.VToán-LinhĐịa-QuỳnhTD-Hà.TDHoá-ChungAn-HuệVăn-HoạtĐịa-ChuyênGDCD-Hà PTD-Linh.ĐVăn-Vân
3KHTN-LoanAnh-MinhVăn-PhụngĐịa-QuỳnhGDCD-HàToán-LinhAn-HuệGDCD-LyCNghe-NgânMT-HảiTD-Hà.TDAnh-ThiệpVăn-HoạtGDCD-Hà PTD-Linh.ĐLí-Huyền.LSinh-Hiền.Đ
4HĐ TNHĐ TNHĐ TNHĐ TNHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLLHĐ GDNGLL
5                 
61KHTN-LoanĐịa-QuỳnhKHTN-Huyền.LSử-ThanhAn-HuệSinh-Hà.TDVăn-LyToán-LinhAnh-Linh.VToán-LanAnh-ThiệpToán-NươngHoá-ChungToán-HuyềnAnh-NhànTD-Linh.ĐSử-Tuyến
2CNghe-LinhCNghe-ThiệpSử-ThanhAn-HuệSinh-Hà.TDĐịa-QuỳnhGDCD-LyVăn-TuyếnTin-AnhCNghe-LanSinh-LoanHoá-ChungMT-HảiAnh-NhànLí-HuyềnLí-Huyền.LTD-Linh.Đ
3Tin-AnhKHTN-LoanAn-HuệKHTN-Huyền.LĐịa-QuỳnhMT-HảiToán-LinhAnh-Linh.VSử-ThanhTD-Hà.TDCNghe-LanAnh-ThiệpGDCD-LyTD-Linh.ĐCNghe-TuyếnAnh-NhànHoá-Chung
4GDCD-LyMT-HảiĐịa-QuỳnhTD-Linh.Đ     Sử-ThanhHoá-ChungCNghe-LanTD-Hà.TDAn-HuệToán-HuyềnSử-TuyếnLí-Huyền.L
5                 
71An-HuệToán-ThơmCNghe-NhànVăn-PhụngVăn-HàTin-AnhĐịa-QuỳnhTD-NgânGDCD-LySử-ThanhMT-HảiVăn-HoạtSinh-LoanSử-TuyếnLí-HuyềnSinh-Hiền.ĐĐịa-Chuyên
2KHTN-LoanĐịa-QuỳnhVăn-PhụngMT-HảiTD-NgânCNghe-HàAnh-Linh.VTin-AnhVăn-LyVăn-Hà PSử-ThanhSử-HoạtĐịa-ChuyênCNghe-TuyếnToán-HuyềnVăn-HiềnTD-Linh.Đ
3Sử-TuyếnKHTN-LoanTD-Linh.ĐToán-ThơmCNghe-HàĐịa-QuỳnhTin-AnhSử-Thuỷ.VSinh-NgânSinh-Hiền.ĐĐịa-ChuyênMT-HảiSử-HoạtVăn-HiềnVăn-VânGDCD-Hà PAnh-Nhàn
4SHL-Thuỷ.VSHL-LoanSHL-ThơmSHL-PhụngSHL-HàSHL-AnhSHL-Linh.VSHL-TuyếnSHL-NgânSHL-Hà PSHL-ChuyênSHL-HoạtAn-HuệSHL-Hiền.ĐSHL-HuyềnSHL-HiềnSHL-Vân
5                 
                      
                      
Nguồn:thcsphuxa.thainguyen.edu.vn Copy link
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
SMAS là một ứng dụng trực tuyến hỗ trợ các trường học quản lý, xây dựng các hoạt động công tác, giảng dạy và học tập của giáo viên cũng như học sinh. Smas đang dần trở ...
Sáng thứ Ba, ngày 05/09/2017, trường Trung học cơ sở Phú Xá long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. Tại buổi lễ, nhà trường vinh dự được đón tiếp các vị ...
Bài viết này xin trả lời những thắc mắc của một vài phụ huynh: “Sao giáo viên nghỉ dạy vẫn hưởng nguyên lương còn con em nhân dân thì không có ai trông coi?”. Để phòng ...
Kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2020-2021
Nhằm kỉ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2016), Trường THCS Phú Xá đã tổ chức “Hội thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” diễn ra từ ...
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 52
Tháng 10 : 697
Năm 2022 : 162.386