Tuesday, 15/06/2021 - 13:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Xá

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Chuyên môn 2018 - 2019

Căn cứ công văn số 1506/SGDĐT-THCS ngày 30/8/2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Thái Nguyên;   

Căn cứ công văn số 768/GDĐT-THCS ngày 07/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019 của Phòng  Giáo dục đào tạo Thành phố Thái Nguyên;   

Căn cứ kế hoạch giáo dục số     /KH-THCSPX  ngày    /9/2018  về việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2018-2019  của Trường THCS Phú Xá - Thành phố Thái Nguyên;

Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2017 – 2018 của Trường THCS Phú Xá – TP Thái Nguyên;

Trường THCS Phú Xá xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2018 – 2019, như sau:

A- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU PHÂN ĐẤU NĂM HỌC 2018 – 2019:

I- Đặc điểm tình hình

*Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số 40 đ/c;  Nữ 32 đ/c;  ĐV 19 đ/c; Dân tộc 6  đ/c

- Trình độ chuyên môn: 100% đạt và vượt chuẩn.

- Cán bộ q lý 2 đ/c : Th. sĩ : 1 đ/c       Đại học : 1 đ/c

- Giáo viên BC: 28 đ/c :  Th. sĩ: 03 đ/c    ĐH: 22 đ/c    CĐ :  3 đ/c    TC : 0 đ/c

- Giáo viên HĐ: 2 đ/c :     Th. sĩ: 0 đ/c    ĐH: 1 đ/c    CĐ :  1 đ/c      TC : 0 đ/c

- Nhân viên BC : 5 đ/c:  Th. sĩ: 0 đ/c    ĐH : 2 đ/c     CĐ :   1 đ/c     TC : 2 đ/c

- Nhân viên HĐ: 3 đ/c

*Về đặc điểm của học sinh: Tổng số 624 hs

          - Khối 6:  4 lớp = 177 HS          - Khối 7:  4 lớp = 149 HS

          - Khối 8:  4 lớp = 166 HS          - Khối 9:  3 lớp = 132 HS   

1. Thuận lợi:

- Nhà trường được sự quan tâm của Đảng uỷ, chính quyền các cấp, sự quan tâm của các đoàn thể, các bậc cha mẹ học sinh và sự chỉ đạo sát sao của Phòng GD - ĐT thành phố Thái Nguyên

- Cán bộ quản lý có trách nhiệm trong công tác, được sự ủng hộ của giáo viên và phụ huynh học sinh.

- 100% giáo viên được chuẩn hoá về trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề. Tận tuỵ đối với học sinh có ý thức cải tiến phương pháp dạy học, phương pháp chủ nhiệm, làm việc có kỷ cương và nề nếp, tham gia tốt các hoạt động tập thể. Tuổi nghề cao, vững vàng, nhiều kinh nghiệm.

- Môi trường giáo dục lành mạnh, công tác xã hội hoá được đẩy mạnh - cơ sở vật chất được tăng cường.

- Ban đại diện cha mẹ học sinh phối hợp chặt chẽ cùng nhà trường trong công tác giáo dục học sinh.

2. Khó khăn:

- Giáo viên tiếng Anh hiện đang thiếu, khó khăn trong việc hợp đồng GV( ít kinh nghiệm giảng dạy)

- Cơ sở vật chất còn thiếu: Nhà đa chức năng, phòng học bộ môn chuyên chưa đủ điều kiện CSVC.

- Trường học 2 ca nên thời gian hoạt động đoàn thể, hoạt động tập thể, ôn luyện học sinh giỏi... còn hạn hẹp.

II. Những chỉ tiêu chuyên môn chủ yếu:

1, Chỉ tiêu tập thể:

          - Nhà trường đạt tập thể tiên tiến xuất sắc.

          - Công đoàn vững mạnh.

          - Liên đội vững mạnh xuất sắc.

       2, Chỉ tiêu cá nhân:

          - Chiến sĩ thi đua:  6 đ/c

          - LĐ tiên tiến:      29 đ/c

          - Giáo viên giỏi cấp Thành phố:  3  đ/c   

*Một số chỉ tiêu khác:

a, Chỉ tiêu chuyên môn:

 • Soạn bài:     Tốt                  Khá              TB                Yếu

                                  80%                20%               0                    0

          - Chất lượng giảng dạy: Giáo viên được dự giờ kiểm tra đánh giá xếp loại từ tổ, nhóm, Ban lãnh đạo, Thanh tra PGD - Sở GD mỗi năm ít nhất 2 lần.

          - Dự giờ : + HT, HP 1t/1GV/N; TT, TP 2t/GV/HK; GV 10t/HK

          - Giờ giảng: Phấn đấu đạt giỏi 80% , Khá 20% , TB  0% , Yếu 0%.

          - Soạn bài tốt trước khi lên lớp sử dụng có hiệu quả ứng dụng CNTT, đồ dùng dạy học hiện có.

          - Dạy và học nghiêm túc chủ đề tự chọn lớp 9: Toán, Văn, Anh.

          Chỉ tiêu 2 mặt giáo dục:

   Hạnh kiểm:

Học lực:

   Tèt : 80%

   Kh¸: 17 %

  TB:     3 %

YÕu:   0%

Giái: 27 %

Kh¸: 30%

TB:   40%

YÕu:   3%

- Lên lớp thẳng: 98%

          - Tốt nghiệp 9 : 100%

          - Thi học sinh giỏi cấp Thành :  3 em (trở lên)

          - Thi học sinh giỏi cấp Tỉnh:      1 em (trở lên)

         b, Chỉ tiêu về các đoàn thể trong học sinh:

          - Cháu ngoan Bác Hồ: 97%

          - Liên đội đạt liên đội mạnh xuất sắc.

          - Thực hiện tốt chương trình hoạt động ngoài giờ lên lớp

          - Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, TDTT, VN...

          c, Chỉ tiêu các bộ môn:

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí , Hóa học : 85%

Sinh học, Lịch sử: 90 %

Địa lí, CNghệ: 95%

GDCD: 97%

TD, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin: 100%

         B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
  1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 03/11/2017), Công văn số 1653/SGDĐT-GDTrH ngày 09/10/2017 của Sở GDĐT Thái Nguyên, Công văn số 1159/GDĐT-THCS ngày 23/10/2017 của Phòng GDĐT thành phố Thái Nguyên, trong đó tập trung vào các nội dung sau:
   1. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên các bộ môn tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ đạt về kiến thức, kỹ năng ; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thực hiện theo Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Công văn số 494/GDĐT-THCS ngày 14/7/2016 của Phòng GDĐT Thành phố về việc phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông.

 

HKI

Tháng

8/2018

Tháng

9/2018

Tháng

10/2018

Tháng

11/2018

Tháng

12/2018

Tháng

01/2019

Định biên (tuần)

1

4

4

5

4

1

HKII

Tháng 01/2019

Tháng 02/2019

Tháng 3/2019

Tháng 4/2019

Tháng 5/2019

 

Định biên (tuần)

4

3

4

4

3

 

Ngày tựu trường: 20/8/2018; Ngày khai giảng: 05/9/2018;

HK 1: Từ 27/8/2018 đến 05/01/2019;   HK2: Từ 07/01/2019 đến 31/5/2019;

Ngày hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập: 21/5/2019;

Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS: Trước 25/5/2019;

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2019-2020: Trước 31/7/2019.

   1. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học; hoạt động thực tế của trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học trong sách giáo khoa thành một số bài học theo chủ đề (trong mỗi môn học hoặc liên môn) để tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các tình huống trong thực tiễn.
   2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường và cụm trường về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 và Công văn số 141/BGDĐT-GDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT; Công văn số 978/SGDĐT-GDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên trong tổ chức sinh hoạt chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" và đánh giá giờ dạy của giáo viên.
  1. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ (môn tiếng Anh).
 • Đối với giáo viên: Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên.
 • Đối với học sinh: Thu nhận học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới ở lớp 6: 100%
 • Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/BGDĐTGDTrH ngày 29/9/2014 và công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.
  1. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Cung cấp thông tin rộng rãi về tình hình kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu địa phương.
  2. Tăng cường công tác quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh. Phối hợp với Trung tâm GDNN dạy tự chọn cho học sinh lớp 8 theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đăng kí với Sở GDĐT những học sinh THCS có nhu cầu thi lấy giấy chứng nhận nghề phổ thông.
  3. Tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong các môn học, tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nh thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, giáo dục quốc phòng an ninh… theo hướng dẫn của Bộ và của Sở GDĐT. Cập nhật các nội dung học tập gắn với thời sự quê hương, đất nước, số liệu thống kê đối với các bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân,... khi dạy học phần giáo dục địa phương.
  4. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật hòa nhập.  
  5. Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

  1. Chuyển mạnh việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chỉ đạo việc tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống trong các cấp học trên địa bàn giai đoạn 2018 - 2020. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, trải nghiệm sáng tạo  phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ  học sinh và học sinh, phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công văn số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2017 của Bộ GDĐT; Công văn số 2060/SGDĐT-GDTrH ngày 23/12/2017 của Sở GDĐT và Công văn số 1523/GDĐT-CM ngày 25/12/2017 của Phòng GDĐT Thành phố về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-201
  2. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường; ban hành Quy tắc ứng xử trong trường học nhằm xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện. Tổ chức thực hiện hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp học sinh hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ theo Thông tư số 23/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.
  3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội trong các trường học. Phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội tổ chức phong trào thi đua gắn với duy trì thực hiện nền nếp, kỷ cương trường học.
  4. Tổ chức phát động tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời” và tổ chức ngày đọc sách hiệu quả theo tài liệu của Bộ GDĐT.
 1. Đổi mới phươ ng pháp, hì nh thức dạy học và kiểm tra, đánh giá
  1. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
 • Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐTGDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐTGDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh  khác nhau.

Giáo viên xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính tích cực, chủ động, tự học của học sinh thông qua các hoạt động học để học cả trên lớp và ngoài lớp học.

Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn qua việc kiểm tra thường xuyên và định kỳ đối với việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt chuyên môn của các tổ bộ môn, dự giờ của giáo viên, trao đổi, rút kinh nghiệm giờ dạy để nâng cao chất lượng dạy và học; kiểm tra việc sử dụng thiết bị dạy học; công tác ra đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.

Thực hiện giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (STEM: Science - Technology - Engineering - Mathematic) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học và Cuộc thi khoa học kĩ

thuật năm học 2018-2019 theo hướng dẫn tại Công văn số 3521/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2018 của Bộ GDĐT; Công văn số 1451/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT và Công văn số 739/GDĐT-THCS ngày 04/9/2018 của Phòng GDĐT Thành phố.

 • Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.
 • Tích cực xây dựng tủ sách lớp học, giỏ sách di động với các góc đọc xanh, góc đọc mở... để đáp ứng nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh trong nhà trường nhằm góp phần nâng cao văn hóa đọc. Đảm bảo duy trì các điều kiện về cơ sở vật chất, tổ chức và hình thức hoạt động để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của quá trình dạy học cũng như nhu cầu đọc sách của bạn đọc trong nhà trường.  
  1. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá
 • Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.
 • Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.
 • Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kỳ, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu (Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng, Vận dụng cao). Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp để xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.
 • Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết, vận dụng định dạng đề thi tiếng Anh đối với học sinh học theo chương trình thí điểm theo Công văn số 3333/BGDĐTGDTrH ngày 07/7/2016 đối với môn ngoại ngữ.
 • Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang mạng "Trường học kết nối" (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn) của Sở/Phòng GDĐT và các trường học. Chỉ đạo cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
 • Đẩy mạnh công tác tự đánh giá, thực hiện thường xuyên kế hoạch cải tiến chất lượng.

-  Định hướng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 -2020 bằng hình thức thi tuyển 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh.

 1. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.
 • Tổ chức tốt việc tập huấn các nội dung do Sở GDĐT, PGD tập huấn cho giáo viên cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới; về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương ...
 • Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".
 • Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các nhà trường. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, Phòng GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT GDTrH ngày 08/10/2014; Công văn số 141/BGDĐTGDTrH ngày 12/01/2015 của Bộ GDĐT và Công văn số 978/SGDĐTGDTrH ngày 24/8/2015 của Sở GDĐT.
 • Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và của Phòng GDĐT Thành phố.
 1. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục
 • Sắp xếp đội ngũ giáo viên để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu  cho các môn học, nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.
 • Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp cấp THCS theo quy định.
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả sở vật chất, thiết bdạy học;
 1. Phát triển mạng lưới trường, lớp
 • Tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo rà soát lại quy trường, lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
  1. Tham mưu với các cấp để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, vườn trường, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.
  2. Kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học  để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai Đề án Phát triển thiết bị dạy học tự làm theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
 • Xây dựng hệ thống hồ sơ, sổ sách quảnTBDHPHBM đầy đủ, khoa học.
 • Nâng cao chất lượng sử dụng PHBM, TBDH; đảm bảo 100% các bài học, nội dung bài học cần TBDH và PHBM đều được đáp ứng.
 • Triển khai quy trình sử dụng TBDH, PHBM tới cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên đảm bảo công tác đăng kí, sử dụng TBDH, PHBM dễ dàng, thuận lợi.
 • Định kì hàng tháng, học kì, Ban giám hiệu rà soát đánh giá hiệu quả sử dụng TBDH, PHBM của cán bộ, giáo viên, nhân viên; coi việc sử dụng TBDH, PHBM của giáo viên là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc.
 • Đẩy mạnh phong trào cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tự làm đồ dùng dạy học và tham gia cuộc thi sử dụng TBDH.
 1. Tham mưu với các cấp tiếp tục đầu tư nguồn lực, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác duy trì trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020.
 1. Duy trì , nâng cao kết quả phổ cập giáo dục
  1. Tiếp tục tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 10/7/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và xóa chữ cho người lớn, Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục tiểu học và THCS, Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22/3/2016 Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình và thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ cho người lớn.
  2. Tham mưu cho ủy ban nhân dân phường củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa chữ các cấp, đội ngũ cán bộ giáo viên chuyên trách phổ cập giáo dục, xóa chữ. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục - xóa chữ đảm bảo tính xác thực của các số liệu trên Hệ thống.
  3. Tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện phổ cập giáo dục THCS ra lớp; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS.
  4. Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.
 2. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học
 1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trong các cơ sở giáo dục trung học.
 2. Tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và Công văn số 72/SGDĐT-GDTrH ngày 21/01/2014 của Sở GDĐT và các văn bản chỉ đạo của  Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT- BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT. Kiểm tra, rà soát và quản lí hoạt động dạy thêm, học thêm.
 1. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy họcquản
 1. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học; tăng cường sử dụng các hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với các lớp học trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cũng như tăng cường sự công bằng trong việc tiếp cận các dịch vụ chất lượng cao.
 2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ  học sinh và cộng đồng;  duy trì sử dụng sổ điểm điện tử.
 3. Nhập số liệu vào hệ thống EMIS theo đúng tiến độ, đảm bảo tính chính xác của số liệu. Khai thác và sử dụng thống nhất bộ số liệu về: trường, lớp, học sinh, giáo viên..... toàn ngành và trong báo cáo các cấp; tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục bằng hình thức trực tuyến.
 4. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản phổ cập giáo dục xóa chữ; đảm bảo tính xác thực của số liệu báo cáo trên hệ thống.

 

 

C. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỤ THỂ .

      1. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng công việc ngay từ đầu năm học dựa trên cơ sở nhiệm vụ năm học mới.

     - Kiểm tra hàng tháng theo các hình thức đột xuất, thường xuyên & định kì mỗi tháng 1 lần ; Có đánh giá nhận xét xếp loại cụ thể giúp GV tự điều chỉnh mình trong các hoạt động chuyên môn.

    2. Tổ chức cho các giáo viên học tập các VB , tài liệu chuyên môn mới & học tập lại quy chế đánh giá cho điểm để thực hiện đúng. Lập nguồn tài liệu: “ Nguồn học liệu mở” đẻ tham khảo các câu hỏi, bài tập, đề thi, giáo án, tài liệu tham khảo có chất lượng trên Website của BGD, SGD, PGD để GV và HS có thể tham khảo.

    3. Tổ chức chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Có lịch sử dụng phòng nghe nhìn cụ thể, đăng kí sử dụng vào đầu tuần. Học kì I:  Mỗi giáo viên soạn, giảng ít nhất 01 giáo án điện tử/ tháng/ lớp . Học kì II:  Mỗi giáo viên soạn, giảng ít nhất 02 giáo án điện tử/ tháng/ lớp .

-  Phân công chuyên môn hợp lí để phát huy năng lực của từng GV.

- Đẩy mạnh hoạt động của tổ chuyên môn : Phân công trách nhiệm cụ thể cho tổ trưởng tổ chuyên môn.

- Đảm bảo các hồ sơ tổ.

- Điều hành các hoạt động của tổ theo kế hoạch của nhà trường và của chuyên môn.

 + Hàng tháng kiểm tra : Định biên chương trình, chế độ cho điểm, tình hình soạn bài, dự giờ của GV...

 + Dự giờ của GV trong trường , tổ chức các hoạt động sinh hoạt tổ  nhóm chuyên môn ; Sinh hoạt chuyên đề nhóm chuyên môn ; chuyên đề cụm ...

     - Đổi mới các hình thức sinh hoạt tổ để nâng cao chất lượng chuyên môn cho từng đ/c GV. Đổi mới hình thức và nội dung SH nhóm, SH tổ: Các cá nhận xây dựng nội dung hoạt động nhóm, chuyên đề, tối thiểu đổi mới 1 nội dung cụ thể... duyệt kế hoạch và thực hiện theo KH đã tự xây dựng.

       + Lịch sinh hoạt chuyên môn : Thứ 5 – tuần 2 & 3 hàng tháng.

       + Sinh hoạt chuyên đề cụm: Kì I : tháng 10 + 12 ; Kì II : tháng 2 + 4

        + Tổ chức thi GVDG cấp cơ sở: Tháng 11 năm 2018 ( 100% GV tham dự)

        + Thanh tra toàn diện: 10 - 12 đ/c

        + Sinh hoạt chuyên đề các cấp ( trường, cụm, TP, Tỉnh) theo KH.

      4. Xây dựng ý thức bảo quản, sử dụng và làm mới đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy và học tập. Sử dụng triệt để, có hiệu quả đồ dùng thiết bị. Sử dụng hiệu quả phòng học bộ môn. Tham dự đầy đủ các chuyên đề sử dụng trang thiết bị, đổi mới phương pháp dạy học do các cấp tổ chức.

     5. Thường xuyên kiểm tra:                 

      - Việc thực hiện chương trình

      - Dự giờ để đánh giá việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong quá trình lên lớp của các GV.

      - Kiểm tra sổ điểm lớn, Sổ báo giảng, Sổ đầu bài, Sổ đăng kí mượn đồ dùng giảng dạy, dự giờ thăm lớp... Kịp thời phát hiện những sai sót để uốn nắn, điều chỉnh & thực hiện tốt quy chế chuyên môn.

     6. Tham gia và tiếp thu tốt các chuyên đề do các cấp tổ chức trong năm học.

     7. Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi. Động viên, khen thưởng kịp thời các thành tích các em đạt được qua các kì thi. 

     8. Tổ chức phụ đạo HS yếu kém, ôn tập lớp 6,7,8,9 : 1buổi/ tuần/ môn. Bắt đầu từ tháng 01/2019 theo TKB.

     9 .Tăng cường công tác giáo dục đạo đức học sinh .

    - Công tác chủ nhiệm :

  +  Quan tâm, tìm hiểu, nắm vững học sinh nhất là học sinh cá biệt .

  +  Đầu tư, xây dựng, duy trì nền nếp của tập thể lớp, truyền thống của lớp. Xây dựng đội ngũ cán bộ lớp có năng lực, trách nhiệm . Phát huy hình thức tự quản của học sinh.

  +  Giải thích cụ thể cho học sinh đồng thời  thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy của nhà trường, nhiệm vụ của học sinh, nền nếp hoạt động đội.

  +  Phối hợp thật chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh thực hiện đúng biên bản những điều thống nhất giữa cha mẹ học sinh và nhà trường. Phối kết hợp chặt chẽ giữa giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn .

  +  Coi trọng giờ sinh hoạt, giờ hướng nghiệp và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Đảm bảo dạy đúng, đủ, có hiệu quả.

-  Hoạt động đội:

 + Đổi mới  nền nếp hoạt động của liên đội theo hướng phù hợp , khoa học , phục vụ tích cực cho học tập .

+ Phát động các cuộc thi đua cho các em , các tập thể thi đua phấn đấu .

- Công tác giáo dục của giáo viên bộ môn .

  + Giáo viên bộ môn thực hiện công tác giáo dục (trong đó bao gồm cả giáo dục đạo đức) thông qua bộ môn giảng dạy , qua hình thức tổ chức cho các em chủ động chiếm lĩnh tri thức .

  + Phối hợp trực tiếp với cha mẹ học sinh , với giáo viên chủ nhiệm để nâng cao hiệu quả việc học tập bộ môn .

- Công tác chuyên môn: Chỉ đạo hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục nhân cách học sinh . Tham mưu cho Đảng uỷ, HĐND, UBND chỉ đạo các chi bộ, các tổ dân phố, các ban nghành đoàn thể cùng tham gia giáo dục .

10. Giáo dục trí dục :

-  Thường xuyên giáo dục cho các em mục đích học tập, thái độ học tập đúng đắn.

- Giáo viên bộ môn cung cấp cho học sinh phương pháp học tập bộ môn . trong năm học nhà trường sẽ tổ chức những chuyên đề phương pháp học tập cho các bộ môn: Văn, Toán, Anh.

- Học sinh phải có thời gian biểu. Giáo viên chủ nhiệm , giáo viên bộ môn , nhà trường sẽ kết hợp kiểm tra việc thực hiện của một số em, có tuyên dương, nhắc nhở

Nguồn: thcsphuxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 42
Tháng 06 : 717
Năm 2021 : 6.037