Tuesday, 15/06/2021 - 12:49|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phú Xá

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 - 2021

PHÒNG GD&ĐT TP THÁI NGUYÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNGTHCS PHÚ XÁ                    Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc

 

         Số: 03/BC-THCS                             Phú Xá, ngày 28  tháng 5 năm 2021

 

BÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2020 – 2021

Năm học 2020-2021 là năm học, toàn ngành “Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025,  nhằm tạo ra những chuyển biến lớn và đồng bộ trên tất cả các mặt, nâng cao chất lượng giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn huyện, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục triển khai tích cực có hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

Thực hiện hướng dẫn nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Trường THCS Phú Xá đã thực hiện được các hoạt động giáo dục toàn diện trong phương hướng nhiệm vụ năm học. Nhà trường báo cáo đánh giá tổng kết những nhiệm vụ đề ra trong năm học 2020-2021 như sau:

A/ NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1/ Những thuận lợi:

- Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBND thành phố và Phòng GD&ĐT. Sự chăm lo của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội..

- Đội ngũ CBGVNV đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, cùng nhau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Các đoàn thể trong nhà trường hoạt động đều tay.

- Học sinh hiếu học. Chất lượng giáo dục toàn diện đã có sự chuyển biến tích cực.

2/ Những khó khăn:

- Phường vẫn còn nhiều hộ nghèo, một số cha mẹ học sinh vẫn chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình.

- Nhà trường có đủ các phòng bộ môn, phòng chức năng nhưng cơ sở vật chất bên trong, chưa được trang bị đồng bộ, chưa đúng chuẩn.

- Số phòng học thường xuyên còn thiếu, trường phải tổ chức học hai ca nên thời gian dành cho việc bồi dưỡng chuyên môn, tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp rất hạn hẹp

- Đặc biệt năm học 2020-2021 xảy ra đại dịch COVID trong thời gian cao điểm việc học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh phải thực hiện từ xa theo phương pháp dạy học trực tuyến

B/ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1/ Công tác vận động và duy trì số lượng:

- Đã thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Kiểm tra thường xuyên nề nếp chuyên cần của học sinh.

- Thực hiện tốt chế độ cho học sinh thuộc diện chính sách, diện nghèo, mồ côi, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, thực hiện yêu cầu “03 đủ” giúp đỡ cho học sinh nghèo có điều kiện học tập.

- Số học sinh huy động đầu năm: 681/681 đạt 100%

- Số học sinh duy trì đến cuối năm: 676/681 đạt 99,27%. (Có 05 em chuyển trường ).

+ Trong đó khối 6: 5 lớp; khối 7: 5 lớp; khối 8: 4 lớp; khối 9: 4 lớp.

2/ Công tác nâng cao chất lượng dạy và học:

- Dạy đủ, đúng chương trình theo quy định. Triển khai học 2 ca học/ngày cho học sinh khối. Áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học phù hợp.

- Tập trung nâng cao chất lượng dạy học. Tổ chức công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, bỗ trợ kiến thức học sinh yếu, triển khai các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

- Thực hiện tốt kế hoạch “3 chung” đối với các môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức phổ thông học sinh toàn trường tập trung vào 03 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh.

- Đã chỉ đạo 100% học sinh khối 8 tham gia học nghề Tin, Cắt may và Nhiếp ảnh tại trường. Kết quả 100% học sinh tốt nghiệp.

- Tham gia đầy đủ các chuyên đề, tập huấn do Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT tổ chức.

- Đã triển khai được các chuyên đề hẹp

- Triển khai tốt việc giảng dạy từ xa trong thời gian cao điểm chống dịch COVID đảm bảo cho học sinh “ tạm dừng đến trường không dừng việc học ”

         Về chất lượng hai mặt giáo dục

* Học lực:

Khối

Số lượng

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

194

90

46,39

80

41,24

21

10,82

3

1,55

7

167

82

49,1

68

40,72

16

9,58

1

0,6

8

172

94

54,65

70

40,7

8

4,65

 

 

9

143

75

52,45

53

37,06

15

10,49

 

 

Cộng

676

341

50,44

271

40,09

60

8,88

4

0,59

* Hạnh kiểm:

Khối

Số lượng

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

6

194

193

99,48

1

0,52

  

 

 

7

167

158

94,61

9

5,39

 

 

 

 

8

172

163

94,77

8

4,65

1

0,58

 

 

9

143

142

99,3

1

0,7

 

 

 

 

Cộng

676

656

97,04

19

2,81

1

0,15

 

 

 

 -  Tổ chức tốt việc kiểm tra điều kiện xét tốt nghiệp THCS, Số học sinh lớp 9 được công nhận đủ điều kiện xét tốt nghiệp THCS: 143/143 đạt 100%.

- Thực hiện tốt việc tư vấn đăng ký dự thi THPT và phân luồng học nghề cho học sinh khối 9

3/ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, ngoài giờ lên lớp:

- Tổ chức tập huấn công tác đội cho giáo viên chủ nhiệm và các học sinh cốt cán ở các lớp. Triển khai thường xuyên nề nếp thể dục giữa giờ và ca múa hát sân trường cho học sinh.

- Tổ chức cho học sinh các hình thức hoạt động ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm tháng và chủ đề năm học. Triển khai có hiệu quả các hoạt động để “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Chi hội khuyến học đã hỗ trợ cho các hoạt động, khen thưởng cho học sinh trong năm học với tổng số tiền : 46.420.000đ cụ thể:

+ Chi hỗ trợ và thưởng cho học sinh đạt giải các kỳ thi: 5.378.000đ

+ Chi thưởng học sinh đạt danh hiệu HSG & HSTT: 41.042.000đ

4/ Thực hiện ứng dụng CNTT trong trường học:

- Đã triển khai được 04 phòng có máy chiếu Projerter để giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin qua các tiết dạy. Xây dựng 01 phòng học bộ môn Tin có 15 máy, trang bị 09 máy phục vụ cho công tác chuyên môn và trang bị 05 máy cho công tác quản lý, văn phòng, thư viện, thiết bị.

- Đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, các tiết dạy có sử dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới hiệu quả phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch COVID các giáo được sự hỗ trợ của các CMHS đã thực hiện tốt việc giảng dạy từ xa.

5/ Công tác xây dựng đội ngũ:    

- Phát động thường xuyên phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong giáo viên. Khi học sinh nghỉ chống dịch trường phát động phong trào sử dụng công nghệ cao trong việc dạy học từ xa, khi học sinh trở lại học tại trường, trường phát động phong trào giáo viên bồi dưỡng thêm cho những học sinh gặp khó khăn trong quá trình học trực tuyến

- Tổ chức 2 đợt thao giảng trong năm học, có 28 giáo viên được xếp loại Tốt

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp năm học 2020-2021:  04 GV đạt danh hiệu GVDG cấp thành phố 01 GVTPT đạt danh hiệu TPT giỏi cấp thành phố. 01 GV đạt danh hiệu GVDG cấp tỉnh

- Kết quả thi đua cuối năm:

+ Đề xuất danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 4 Đ/c

+ Đề xuất danh hiệu LĐTT: 23đ/c

6/ Tham gia các Hội thi do Sở và Phòng GD&ĐT tổ chức:

- Tham gia dự thi học sinh giỏi với các loại hình đạt:

+ Số HS đạt giải văn hóa cấp thành phố: 23 em

+ Số HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh: 1

- Tham gia giải TDTT cấp tỉnh: 1em đạt giải nhất môn cờ vua hội khỏe Phù Đổng tỉnh

 7/ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực:

 - Đã tiến hành trồng thêm hoa phía trước tường rào và các bồn hoa trong sân trường.

 - Xây dựng quy tắc ứng xử, giao tiếp. Hình thành các bảng biểu để giáo dục kỷ năng sống, giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh.

 - Duy trì kết quả tự kiểm tra và đánh giá phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường được đánh giá đạt xuất sắc

- Có 7 học sinh được khen thưởng về thành tích nhặt được của rơi đem trả lại người mất

8/ Công tác xây dựng cơ sở vật chất và xã hội hoá giáo dục:

- Hiện đang được đầu tư theo chương trình duy trì trường chuẩn quốc gia ngành giáo dục và đào tạo năm 2022

- Tập trung mua sắm, trang bị các dụng cụ và phương tiện làm vệ sinh ở các lớp và trong khu vực trường đảm bảo theo yêu cầu phòng dịch khuôn viên nhà trường, mua bổ xung bàn ghế trong phòng làm việc của các bộ phận

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực hiện xây dựng mới một nhà 3 tầng với 12 phòng học đảm bảo mỹ quan, an toàn không làm ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục của trường

9/ Công tác quản lý:

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” .

- Đã thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, công tác thanh tra kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đúng qui trình, đảm bảo chỉ tiêu đề ra.

- Thực hiện tốt nội dung bồi dưỡng giáo viên theo chương trình GDPT mới. Đảm bảo chất lượng dạy học lớp 6 năm học 2021-2022 theo chương trình mới

- Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tài chính, tài sản thu chi đúng nguyên tắc, đúng qui chế chi tiêu nội bộ, công khai đầy đủ, kịp thời đến cán bộ giáo viên. Thực hiện nghiêm túc qui chế dân chủ trong đơn vị, đảm bảo đầy đủ kịp thời chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, công tác thông tin báo cáo kịp thời, chính xác.

- Công tác quản lý của ban giám hiệu, tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các đoàn thể ngày càng đi vào nề nếp, công tác thống kê, cập nhật lưu trữ kịp thời, khoa học. Thực hiện dạy thêm học thêm đúng qui định của ngành.

 - Nhà trường đã có quan hệ gắn bó mật thiết với địa phương, công tác xã hội hoá giáo dục ngày càng được phát huy.

10/ Công tác xây dựng hệ thống chính trị trong nhà trường:

- Chi bộ có 20 đảng viên. Chi bộ được Đảng bộ  phường công nhận “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020.

- Công đoàn có 43 đoàn viên, thực hiện tốt 04 chương trình công tác Công đoàn và các phong trào thi đua, các loại quỹ do Công đoàn cấp trên phát động. Công đoàn được suy tôn là Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được đề nghị khen cao. Quyên góp ủng hộ được hơn 44 triệu đồng

 - Chi đoàn có 17 đoàn viên giáo viên. Đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và chương trình hoạt động do đoàn cấp trên phát động.

- Liên đội đã thực hiện tốt các chương trình hoạt động đề ra trong năm học. Xây dựng được nề nếp tự quản, nề nếp thi đua, trực cờ đỏ, nề nếp thể dục giữa giờ và ca múa hát sân trường, nề nếp chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, xây dựng phòng học thân thiện. Tham gia đầy đủ các Hội thi do Phòng GD&ĐT và cấp trên phát động. Tổ chức giúp đỡ, ủng hộ bạn nghèo, bạn khó khăn vùng cao, mua tăm tre nhân đạovới tổng giá trị là:  Hơn 30.000.000 đồng và 340kg gạo

C/ ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Trong điều kiện còn khó khăn của năm học 2020- 2021 nhưng nhà trường đã đạt được một số thành tích nổi bật như sau:

 - Về số lượng huy động được số học sinh đầu năm đạt 100%, duy trì đến cuối năm học đạt tỷ lệ: 99,27%.

- Về chất lượng: Chất lượng học tập được nâng cao hơn năm học trước, có học sinh giỏi cấp thành phố. Chất lượng hạnh kiểm, học lực đã vượt chỉ tiêu đề. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua do ngành phát động và đạt thành tích khá cao. Tỷ lệ học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS đạt 100%. Đã vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt chương trình giáo dục từ xa trong giai đoạn cao điểm phòng chống đại dịch COVID

- Phong trào hoạt động ngoài giờ, đoàn thể được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thu hút được 100% học sinh tham gia. Đã tập trung xây dựng nhà trường luôn có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- Đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp, vận động cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học học một ca để tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, được công nhận lại trường chuẩn quốc gia sau 5 năm. Tiêp tục duy trì đơn vị đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

 

Nơi nhận;

- Phòng GDĐT TP Thái Nguyên;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

Nguồn: thcsphuxa.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Hôm qua : 42
Tháng 06 : 716
Năm 2021 : 6.036