Thực hiện nhiệm vụ năm học và thực hiện kế hoạch nhiệm vụ chuyên môn của trường THCS Phú Xá. Sáng  ngày 29/11/2023 trường THCS Phú Xá tổ chức sinh hoạt chuyên ...