Trước thực trạng tình hình tham gia giao thông của học sinh ngày càng trở nên đáng báo động, đặc biệt hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông. Sáng thứ 2 ...